Cuộc sống – Sự nghiệp

Tiền bạc cũng như thời gian, nếu không đánh mất nó bạn luôn luôn có đủ. G.D.Levis

((()))

Bốn mùa, Xuân đứng trước

Trăm nết, hiếu làm đầu.

NN Trung Quốc

((()))

Cán bộ xung trước

Làng nước theo sau

Việc khó đến đâu

Cũng làm được hết.

Hồ Chí Minh

((()))

Một xã hội mà chưa biết trọng tri thức thì xã hội đó chưa thể nào thoát khỏi đói nghèo. F.Jullien

((()))

Trước khi trèo lên một cái ghế cao hãy nhìn lại đôi chân  của chính mình. B.Franklin

((()))

Việc học phải có thứ tự: học rộng, hỏi kỹ,nghĩ cho chính, suy xét và phải thực hành. Sách Lý tính

((()))

Các thiên thần luôn khuyên nhủ con người: hãy nói điều thật và làm việc thiện. Pytagore

((()))

Mỗi cuộc sống là một tác phẩm nghệ thuật. Không có bài thơ nào đẹp hơn cuộc sống sung mãn. Để được biết qua thì ngay cả thất bại cũng đáng bao ước. G.Clémenceau

((())

Lời nói mà chuẩn bị từ trước thì không vấp. Việc làm tính trước thì không sinh lỗi lầm. Sách Trung Dung

((()))

Ta có thể mạnh hơn đàn bà với điều kiện phải thật sự là đàn ông. G.Larcher

((()))

Không mua được danh dự bằng tiền, nhưng có thể mua sự hèn hạ bằng tiền. F.Goya

((()))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s