Ghost không cần CD

Ghost là 1 trong những công cụ sao lưu và backup hệ thống hàng đầu hiện nay. Thông thường muốn sao lưu hệ thống lại bằng ghost thì chúng ta dùng đĩa Hiren’s Boot để khởi động từ dos rồi vào ghost, làm như vậy thì tương đối bất tiện vì lúc này muốn sao lưu hay backup thì phải dùng đĩa hiren’s boot, ví dụ như sử dụng laptop khi đi xa nhà nếu muốn sao lưu hay backup lại hệ thống mà không mang theo đĩa thì phải làm sao?
Công cụ sao đây giúp các bạn có thể sử dụng ghost trực tiếp từ ổ cứng một các dễ dàng, chỉ cần download file dưới đây rồi về giải nén lấy 3 tập tin là: avldr.bin; avlgo.sys; ghost boot.img rồi chép vào thư mục gốc ở phần vùng cài đặt hệ điều hành chính thường là C.


Rồi thêm dòng sau vào thư mục boot.ini ở ổ C: C:\Avldr.bin=”GHOST11″
Như vậy tập tin boot.ini sẽ trở thành:

Trích:

[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=”Micro soft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect
C:\Avldr.bin=”GHOST11″

Ưu điểm của cách này là dù ổ cứng định dạng NTFS hay FAT32 đều sử dụng được
Lưu ý: các tập tin avldr.bin; avlgo.sys; ghost boot.img là những tập tin ẩn, còn boot.ini là tập tin hệ thống siêu ẩn vì vậy muốn xem được trong explorer của windows thì phải vào My Computer chọn thẻ Tools chọn Folder Opition… chọn View -> Hidder Files and Folder đánh dầu check ở mục Show Hidder Files and Folder, bỏ dấu check ở mục Hide Protected Operating Systems File (Recommemded)
Tải tại: http://tinyurl.com/ghostH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s