Cài đặt ASP.NET cho IIS

Bạn sẽ làm gì sau khi cài .NET và IIS rồi mà Web Server này vẫn không chịu hỗ trợ ASP.NET?

Thông thường, nếu bạn cài IIS trước rồi cài .NET Framework sau thì ASP.NET sẽ được tự động đăng ký với IIS và mặc nhiên IIS sẽ hỗ trợ ASP.NET.

Tuy nhiên, nhiều người thường cài .NET trước rồi mới cài IIS sau nên IIS vẫn không chịu xử lý các trang ASP.NET. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có 2 cách.

Cách 1: Cài lại .NET Framework Bạn chỉ cần download .NET Framework từ website của Microsoft về và cài đặt lại là mọi thứ sẽ ổn. Cách này khá đơn giản.

Cách 2: Đăng ký ASP.NET cho IIS từ Command Line

1. vào Run: Cmd

2. CD\ về thư mục gốc

3. CD windows\microsoft.net\framework vào thư mục chứa .NET Framework

4. dir v* Lúc này bạn sẽ thấy các thư mục chứa các phiên bản của .NET Framework hiện lên màn hình trong máy của tôi lúc này có v1.0.3705, v1.1.4322, v2.0.50727, v3.0, v3.5. Tôi sẽ demo đăng ký với Framework 2.0

5. cd v2.0.50727 vào thư mục chứa phiên bản 2.0.50727 của .NET Framework

6. aspnet_regiis -i chú ý: tham số -i để install, -u để uninstall.

7. kết thúc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s