Khắc phục lỗi khi đăng nhập user “SA” trong sql 2005

khi cài đặt sql 2005, một vài trường hợp user “sa” bị disable và chế độ login bằng tài khoản windows được mặc định sử dụng hoặc vô tình không nhớ pass của user ” sa “. Sau đây mình xin giới thiệu cách config để sử dụng user “sa” trong trường hợp nó bị disable.
Đầu tiên hãy đăng nhập vào sql 2005 management studio express bằng chế độ windows authentication.

Click chuột phải vào user “sa” và chọn properties

– Tại tab general, hãy thiết lập password cho user “sa”
– Tại tab status, hãy thiết lập như hình:

Ok, vậy là xong phần user “sa”, đến đây chúng ta vẫn chưa hoàn tất .
bước cuối cùng là thiết lập chế độ login cho sql2005

Click chuột phải lên Databases và chọn properties:

Tại tab “security” hãy chọn ” SQL server and windows authentication mode ” cho mục server authentication.
Với thiết lập này chúng ta có thể login bằng user của sql hoặc user windows.

Ok, tới đây bạn có thể sử dụng user “sa” một cách bình thường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s