Who-hosts.com – Kiểm tra hosting mà website đang dùng

Bạn vào một website, thấy website đó tốc độ load rất nhanh và cực kỳ ổn định. Bạn thắc mắc không biết website đó đang dùng hosting của nhà cung cấp nào, để có thể tham khảo hay lựa chọn hosting phù hợp với website của mình. Xin giới thiệu với các bạn website: http://who-hosts.com. Với http://who-hosts.com bạn có thể dễ dàng biết được hosting mà website đó đang dùng.
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Đầu tiên bạn truy cập vào http://who-hosts.com. Bạn gõ địa chỉ website bạn cần tìm hosting vào mục Who hosts: sau đó nhấn OK và bạn sẽ thấy ngay được điều mà bạn muốn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s