Đổi mật khẩu mặc định của user root

Mặc định Ubuntu không cung cấp cũng như yêu cầu thiết lập mật khẩu cho user root trong quá trình cài đặt. Đối với những người sử dụng BSDs quen rồi mà chuyển sang Ubuntu có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu về điều này. Tuy nhiên, cũng không phải là không có lý khi Ubuntu khuyến khích không dùng user root mà khi cần thì chuyển quyền tạm thời lên root bằng lệnh sudo rồi sau đó trở lại quyền của user hiện tại.

Như vậy chúng ta chỉ cần thiết lập những user nào được quyền sudo thì nằm chung group với user ban đầu (khi cài đặt) là ổn. Và thiết lập chỉ có group này mới được sudo. Tuy nhiên, đó là chuyện của… Ubuntu. Còn chúng ta ai mà chả muốn giữ password của root? Giữ là một chuyện còn xài hay không là một chuyện khác á! Laughing

Muốn khởi tạo lại password mặc định của root, chúng ta làm như sau:

#sudo -i

Hệ thống chuyển sang shell của root. Gõ tiếp lệnh:

#passwd

Rồi nhập vào password mới cho user root.

Lưu ý là chúng ta rất rất nên dùng sudo thay vì phải login vào bằng root.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s